Våra tjänster

Vårt mål är att ditt bolag ska utvecklas över tid och nå sin bästa version – vara hållbart, lönsamt och attraktivt. Vi kallar det säljbart skick. För att nå dit kartlägger vi förbättringspotentialen i stort och smått. Vi tar ett helhetsperspektiv och ser både till ditt bolag och till dig som ägare.

VÅRT ERBJUDANDE

Revision

Vi är auktoriserade revisorer och stolta över att utföra granskning anpassad till just ditt företag. Med oss får du ett engagerat team som vill förbättra och samskapa. Kontinuitet är viktigt. Vi bygger en relation där vi lär känna ditt bolag, där du kan känna dig trygg och där du får bästa tänkbara hjälp med att identifiera möjligheter.

Redovisning

Vi anpassar redovisningen till ditt företags förutsättningar. Med rätt upplägg har du alltid korrekta beslutsunderlag och relevant rapportering till hands. Vi nyttjar tekniken till fullo och är ständigt nyfikna på hur vi kan automatisera flöden. Vårt fokus är att förenkla hanteringen och finnas som stöd på din framgångresa.

Rådgivning

Atraktas rådgivning syftar till att utveckla ditt bolag till säljbart skick med avstamp i revision och redovisning. Vi ser till helheten och alla parters intressen. Vi vill utgöra ett nav för alla frågor kopplade till ditt företagande och har därför ett etablerat nätverk med kompetens inom fler områden – vi samskapar med starkt kundfokus.

Bokslut | Hållbarhetsrevision | Granskning | Löpande bokföring | Revisionsberättelse | Lönehantering | Årsredovisning | Automatiseringar | Integrationer | Rapportering | Starta bolag | Inkomstdeklaration | Skattefrågor | Ägarfrågor | Hållbart företagande | Generationsskifte | Framtidsplanering | Digitalisering | Controller Online | Interimstjänster | Koncernredovisning | Revisorsintyg | Fusioner | Likvidation | Nyemission | Fondemissioner | Hållbarhetsredovisning | Revisorsyttrande | Budgetering | Prognoser | Likviditetsplanering | Nyckeltal | Omstruktureringar

Atrakta samskapar företag till säljbart* skick

Vi har en genuin önskan om att ge mervärden till våra kunder och har utarbetat en forsknings- och studiebaserad modell där vi hjälper till att tydliggöra potentialen i ditt företag. Det sker genom att vi kartlägger det faktiska nuläget och identifierar önskat läge för att tydliggöra vilka steg som behöver tas.

Vi tar ett helhetsgrepp och omfamnar både det hårda, i form av siffror och processer, och det mjuka, i form av människor, för att skapa de bästa förutsättningarna för din framgångsresa.

Arbetet sker i tre steg där vi involverar ledning, kunder och medarbetare för att få värdefull input till fortsatt utveckling. Genom uppföljning säkerställer vi att framsteg sker på vägen till ett mer hållbart, lönsamt och attraktivt bolag.

* Hållbart, lönsamt och attraktivt

Hållbart företagande

Alla företag, oavsett storlek, berörs av hållbarhetsfrågor. Det handlar om allt från krav i leverantörskedjor utifrån det nya EU-direktivet CSRD till ta sitt samhällsansvar. Oavsett hur långt du har kommit i ditt hållbarhetsarbete, eller om du står inför att börja resan, kan Atrakta hjälpa dig att komma vidare. Vi kan antingen stå för projektledning genom hela processen eller agera hållbarhetsrådgivare inom specifika delar. Vår målsättning är att bidra till ett hållbarhetsarbete som är genuint och som gör avtryck på riktigt.

Hållbarhetsrådgivning  |  Projektledning  |  Hållbarhetsgranskning  |  Hållbarhetsredovisning  |  Hållbarhetsrapport