Kontakt

Ta en annan väg med oss på Atrakta

Helen Salmonsson

auktoriserad revisor, rådgivare, grundare och vd

Jonathan Bolin

Auktoriserad revisor, rådgivare och grundare

Mattias Eriksson

auktoriserad revisor, rådgivare och grundare

Fanny Grönlund

auktoriserad revisor och hållbarhetsrådgivare

Frida Gustavsson

Revisor och
rådgivare

Marcus Karlsson

auktoriserad revisor och rådgivare

Tarek Tuncer Karlsson

revisor och hållbarhetsrådgivare

Andreas Lundkvist

revisor och rådgivare

Emilinda Vängman

Redovisningskonsult

Yvonne Hedqvist

redovisningskonsult

Marlene Bergstrand

redovisningskonsult

Filippa Målberg

Redovisningskonsult

Caroline Grinde

redovisningskonsult

Matilda Berg

reDOVISNINGSKONSULT

073 848 71 87
matilda.berg@atrakta.se

Agneta Strandberg

styrelseledamot och grundare

Dan Brännström

Styrelseledamot och grundare